Ubezpieczenia

Szanowni Państwo, zamieszczamy link do otrzymanych ofert ubezpieczeniowych. Przypominamy, że sami rodzice decydują, czy ubezpieczają dziecko i we własnym zakresie wybierają towarzystwo ubezpieczeniowe  z którym bezpośrednio zawierają umowę. 

Udostępniamy Państwu oferty, które do nas zostały przesłane:

Link do oferty