Działania projektowe


Szkolny konkurs na “Tweet dnia” klasy IV-V

W okresie marzec-kwiecień 2023 szkolna pedagog pani Izabela Kuźmiuk zorganizowała szkolny konkurs na “Tweet dnia”. Zadaniem klas było przygotowanie ciekawostki na temat edukacji włączającej/ tolerancji (cytat, myśl, inspirację) nie dłuższą niż 30 słów. Najciekawsze pomysły były publikowane w kalendarzu na holu głównym szkoły. Celem przedsięwzięcia było podnoszenie świadomości klas młodszych w zakresie tolerancji i zrozumienia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nagrodami dla najbardziej zaangażowanych klas były wyjścia integrujące (wyjście do kina oraz warsztaty robienia pizzy)


Program zajęć “Aktywna przerwa”

W drugim semestrze roku szkolnego 2022/23 pani pedagog Monika Dziąg prowadzi zajęcia aktywizujące w czasie przerw lekcyjnych. Działania obejmują wszystkie klasy edukacji wczesnoszkolnej. Celem jest stworzenie warunków do współdziałania dzieci ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którzy potrzebują wsparcia w nawiązaniu kontaktów z rówieśnikami. Dodatkowo celem zajęć jest zapoznanie dzieci z różnymi formami aktywności pomiędzy lekcjami.


Cykl lekcji promujących tolerancję wobec osób z niepełnosprawnościami

“Wady wzroku”- jak funkcjonują uczniowie z wadami wzroku? Uczniowie klasy 1c mieli okazję przekonać się jak widzi osoba z wadą wzroku i co oni mogą zrobić aby jej pomóc w codziennym funkcjonowaniu. Lekcja pozwoliła uczniom doświadczyć trudności w widzeniu. Celem zajęć było budowanie empatii.


Pomoc koleżeńska

Co może zrobić pięć uczennic w ciągu 30 spotkań? Pomóc! 👏👏👏Pomóc koledze opanować braki z zakresu języka polskiego. 📚💜 Pomoc koleżeńska zorganizowana w klasie 4a miała na celu umożliwić uczniowi o trudnej sytuacji rodzinnej opanować braki z zakresu podstawowych funkcji językowych. Dzięki wsparciu koleżanek udzielanemu przez cały rok szkolny, uczeń miał możliwość uzyskać pomoc i łatwiej odnaleźć się w rzeczywistości klasy czwartej.


Wymiana korespondencji ze szkołą w Portugalii

Uczniowie klas 8c oraz 1 a,c,g i f z liceum przygotowali kartki z życzeniami wielkanocnymi, które zostały wysłane do szkoły w Portugalii. 🇵🇹🇵🇹🇵🇹

Z niecierpliwością czekamy na kartki od uczniów z Portugalii.


Starsi dla młodszych – pierwsza pomoc

W okresie marzec – kwiecień odbyła się seria lekcji organizowanych w ramach projektu “Starsi dla młodszych – pierwsza pomoc”. Uczniowie klasy 8d pod kierunkiem pani Adrianna Rogalskiej odwiedzili młodszych kolegów z klas 1-3, by przekazać im swoją wiedzę z zakresu podstaw pierwszej pomocy. Podczas lekcji uczniowie mieli okazję obserwować starszych kolegów, a także samodzielnie przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie. Nauczyli się też w jaki sposób należy wezwać pogotowie ratunkowe.

Lekcja i zdobyta wiedza zostały podsumowane krótkim filmikiem instruktażowym.


30 sierpnia 2022r. odbyła się rada szkoleniowa prezentująca przebieg i rezultaty wizyty job shadowing w szkole partnerskiej w Besalu w maju 2022r. Pani Sylwia Radecka, pani Joanna Borysiuk, pani Agata Harasimiuk oraz pan Daniel Wojtkowski zaprezentowali i omówili film stworzony na podstawie doświadczeń z odbytej wizyty.

Zapraszamy do obejrzenia:


Starszy kolega

Celem innowacji jest poprawa funkcjonowania uczniów w relacjach z otoczeniem, rówieśnikami i dorosłymi. Program zakłada wykorzystanie elementów Treningu Umiejętności Społecznych. Ma zachęcać i motywować uczniów do skutecznego komunikowania się, rozwiązywania konfliktów, okazywania empatii i rozumienia własnych emocji, a także rozwoju zdolności radzenia sobie z problemami. Zajęcia mają wprowadzać uczniów w szeroko rozumianą różnorodność oraz przełamywać egocentryczny sposób myślenia i rozwijać zachowania prospołeczne.

Innowacja “Starszy kolega” czas start! 🤗😊 28 wrzesnia klasa 6b poznała swoich młodszych kolegów z klasy 1b. Obie klasy będą współpracować przez cały rok szkolny w ramach innowacji pedagogicznej “Starszy kolega” rozwijając swoje kompetencje miękkie. Podczas pierwszego spotkania starsi koledzy przygotowali pierwszakom gry i zabawy


Cykl lekcji kształtujących empatię i komunikację – zajęcia z pedagogiem dla uczniów klas 1

Lekcja 1

Uczniowie klasy 1b razem z panią Justyną Kulik i Joanną Borysiuk rozmawiali dzisiaj o PRZYJAŹNI ❤️

Czy możemy mieć tylko jednego przyjaciela ?? Jaki on powinien być? I jakie wartości z tego płynął?


Cykl lekcji promujących otwartość i tolerancję wobec osób nieneurotypowych. Maturzyści IVLO dla SP

O integracji, tolerancji i uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi opowiadali uczniom klas 4 i 5 maturzyści IV LO im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej. Pomiędzy 28 listopada, a 9 grudnia 2022r. Magda, Amelia, Weronika i Mateusz z klasy 4e przeprowadzili zajęcia integrujące grupy klasowe, jak również opowiadali o edukacji włączającej. 


Podjęcie współpracy z Uniwersytetem Dziecięcym

„Jak spełniać marzenia?” ❤️

Uczniowie klasy 1b przystąpili do Uniwersytetu Dziecięcego gdzie na zajęciach będą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności.

Na dzisiejszej lekcji dowiedzieli się, czym różnią się cele od marzeń, a także co może pomoc w ich realizacji.

Działanie realizowane w ramach projektu “Bądź kumplem – zrozum i szanuj” Erasmus+.


Stworzenie pokoju wyciszeń/sali do rewalidacji na terenie SP2 oraz IVLO

https://fb.watch/i13-a4uniF/


Cykl lekcji z zakresu samoregulacji

W ramach projektu Erasmus + „ Bądź kumplem – zrozum i szanuj” uczniowie klasy 1 b podczas zajęć rozmawiali o emocjach. Pani pedagog Justyna Kulik opowiedziała, że emocje towarzyszą nam codziennie w różnych sytuacjach oraz informują o tym co jest dla nas dobre, a co złe. Każdy z nas pokazał jaka emocja mu dzisiaj towarzyszy. Pod koniec zajęć zapoznaliśmy się z technikami radzenia sobie ze złością

Świadomość własnych uczuć i samoregulacja – to temat zajęć prowadzonych w klasie 2d przez panią pedagog Monikę Dziąg.


Samoakceptacja – cykl lekcji wychowawczych w klasach 6

Ja i mój obraz siebie. 🪞 Samoświadomość, akceptację i inne ważne tematy związane z lustrem omawiały klasy 6 na lekcjach wychowawczych w drugim semestrze 2022/23. Wnioski porównano z rozważaniami naszych kolegów z Hiszpanii. Działanie zrealizowano w ramach projektu Etwinning #selfie