Laptop dla ucznia

W ramach projektu „Biała w chmurze” uczniowie mają możliwość bezpłatnego instalowania aplikacji Office (Word, Excel, PowerPoint …) w zawsze najnowszej wersji na urządzeniach uczniów. Każdy użytkownik może zainstalować pakiet Office 365 na 5 komputerach, tabletach i smartfonach. Konta uczniom zakładane są w szkołach. Login i hasło otrzymują od wychowawcy lub nauczyciela informatyki. 

Login ucznia widoczny jest w aplikacji Vulcan, na koncie ucznia lub rodzica (wybieramy z menu Dostęp Office365).

Strona logowania: www.office.com

Instrukcja dotycząca logowania oraz instalowania pakietu Office 365: Instalowanie aplikacji Office 365.docx

Użytkownicy, którzy wcześniej pobrali aplikacje nie muszą pobierać ich ponownie.