Idea i historia konkursu

Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu ,,Polonista Roku”
jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej,
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia.

Został on objęty honorowym patronatem:

Kuratora Oświaty w Lublinie,

 Prezydenta  Miasta Białej Podlaskiej, Starosty Bialskiego.

Patronat merytoryczny nad przebiegiem przedsięwzięcia sprawuje

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Instytut Filologii Polskiej.

Konkurs ma na celu pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie literatury,
zainspirowanie dzieci i młodzieży do pogłębiania wiedzy polonistycznej,
 promocję utalentowanych, młodych literatów,
 rozbudzanie ambicji i woli szlachetnej rywalizacji.

To cykliczne przedsięwzięcie, organizowane od roku szkolnego 2008/2009,
kierowane jest do uczniów szkół podstawowych.
Eliminacje szkolne i wojewódzkie przeprowadza się w formie pisemnej
w dwóch grupach wiekowych.

Zwycięzcy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

Dane liczbowe wskazują, że to dwuetapowe współzawodnictwo,
wpisane w rejestr Dobrych Praktyk Systemu Ewaluacji Oświaty,
 cieszy się dużą popularnością wśród uczniów i nauczycieli z całego województwa.

Pomysłodawczyniami i koordynatorkami konkursu są:

Anna Kaliszczuk, Anna Szkodzińska, Iwona Sacharuk,

od roku 2022 przedsięwzięcie współtworzy Wiesława Wieliczuk.