DORADZTWO ZAWODOWE

BY ENERGY SOLUTIONS

Firma oferuje doradztwo i kompleksową instalację systemów fotowoltaicznych na terenie całej Polski. Do każdego klienta podchodzi indywidualnie, dopasowując swą ofertę do jego potrzeb. Elektrownia słoneczna to inwestycja na lata, dlatego całość opiera się na  najwyższej jakości komponentach technicznych, a realizację powierza się wyszkolonym, posiadającym wszystkie wymagane uprawnienia, ekipom montażowym.

Zakres usług to:

 • Doradztwo, audyt techniczny i energetyczny
 • szybki i profesjonalny montaż (certyfikowani specjaliści
  z uprawnieniami UDT i SEP)
 • projekt instalacji fotowoltaicznej
 • ofertę finansowania (możliwość zamiany obecnego rachunku
  za prąd, na MNIEJSZY rachunek za sprzęt)
 • wsparcie gwarancyjne i serwisowe
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej i przyłączenie
  do sieci OSD

RODZIC PIERSZYM DORADCĄ

Spełniacie Państwo ogromną rolę w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych swoich dzieci. Jesteście i powinniście być ich pierwszymi doradcami, bo  obserwujecie je każdego dnia. Zabawy to często pierwsze źródło informacji o zainteresowaniach dziecka, z których to rodzice mogą wyciągać wnioski, w czym i w jakich zajęciach dziecko czuje się najlepiej. Rozmowy z dzieckiem w wieku szkolnym na temat jego ulubionych przedmiotów, zajęć pozalekcyjnych mogą być źródłem informacji o jego pasjach, a towarzyszenie dziecku  w codziennych obowiązkach pomaga przejść z fazy marzeń zawodowych przez fazę zainteresowań do poszukiwania konkretnych pomysłów na przyszłość. Bywa, że są rodzice, którzy nie doceniają własnych możliwości i nie zdają sobie sprawy, że mogą być najlepszymi doradcami dla swoich dzieci. Są też rodzice, którzy mają własny plan na przyszłość swoich dzieci i mocno go egzekwują. Ale są też tacy, którzy wspierają własne dzieci w dążeniu do wymarzonego zawodu. 

CECHY  RODZICA – DOBREGO  DORADCY

 • słucha 
 • rozmawia 
 • ufa swojemu dziecku
 • mobilizuje je do podejmowania samodzielnych decyzji
 • traktuje dziecko jak partnera  

w rozmowie

 • daje możliwość posiadania własnego zdania 
 • WSPIERAJ!

ZAWÓD MARYNARZ

W murach naszej szkoły mieliśmy przyjemność gościć absolwenta  IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej z klasy muzycznej   Pawła Łochinę, marynarza, czwartego oficera mechanika. Nasz wyjątkowy gość w ramach spotkania z doradztwa zawodowego opowiedział uczniom o swoim zawodzie, intensywności i trudzie studiów na Akademii Morskiej w Szczecinie oraz o urokach życia na morzu. Serdecznie dziękujemy za poświęcenie nam swojego czasu i przygotowanie tak fascynującego wystąpienia. Mamy nadzieję, że Paweł jeszcze nie raz spotka się z uczniami naszej szkoły, by zainspirować ich swoim doświadczeniem zawodowym.

ZAWÓD STOLARZ

            Zawód stolarza wymaga przede wszystkim zdolności manualnych niezbędnych przy wykonywaniu niemal każdej z czynności w tym zawodzie. Ważna jest również wyobraźnia przestrzenna, zdolności matematyczne potrzebne przy wykonywaniu obliczeń także dobra znajomość geometrii, umiejętność sporządzania i odczytywania rysunków            technicznych, dokładność i cierpliwość. Jeśli chodzi o cechy fizyczne stolarz powinien być silnym, zdrowym człowiekiem z dobrym wzrokiem i umiejętnością rozróżniania barw.  W czasie pracy stolarz musi koncentrować się na wykonywanej czynności ponieważ używa wielu  urządzeń i preparatów chemicznych

ZAWÓD RATOWNIK MEDYCZNY

         To od jego postępowania zależy życie poszkodowanych w wypadkach, ale nie wiedzieć czemu praca, którą wykonuje, nie cieszy się takim szacunkiem jak ta wykonywana przez lekarzy. Charakteryzuje go ogromny refleks, opanowanie, poczucie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. Chcesz wykonywać zawód, w którym każdego dnia będziesz mógł być bohaterem? Słyszałeś o kimś takim jak ratownik medyczny?

Kim jest ratownik medyczny i jakie są jego obowiązki?

Podstawowym obowiązkiem ratownika medycznego jest udzielanie pierwszej pomocy o charakterze ratowniczym (ocena chorego, badanie podstawowych parametrów i funkcji życiowych, wykonywanie EKG, opatrywanie ran i złamań oraz podawanie leków) w stanach bezpośredniego zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach.

Do podstawowych czynności zawodowych możemy także zaliczyć:

 • zabezpieczanie osób, które znajdują się na miejscu wypadku/katastrofy,
 • transport osób w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia do szpitali,
 • organizacja i prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.

Ratownik medyczny jest także uprawniony do organizowania ewakuacji z miejsc zagrożenia. W przypadku wystąpienia stanów nagłych ocenia stan pacjenta i może udzielać pomocy medycznej z użyciem specjalistycznego sprzętu i leków.

Jak zostać ratownikiem medycznym?

Tytuł zawodowy ratownika medycznego uzyskuje się po ukończeniu trzyletnich studiów na kierunku Ratownictwo medyczne. Po zakończeniu edukacji akademickiej konieczne jest ponadto odbycie półrocznego stażu w podmiotach uprawnionych do jego prowadzenia. Osoby, które studia na kierunku Ratownictwo Medyczne ukończą po 1 października 2015, w celu wykonywania tego zawodu, będą miały obowiązek zdania Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego.

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne cieszą się obecnie sporą popularnością wśród kandydatów – należy przygotować się zatem na dużą konkurencją zarówno przy ubieganiu się o przyjęcie na studia, jak i później na rynku pracy.

W trakcie studiów kandydat na ratownika medycznego zdobywa wiedzę z takich zagadnień jak: biofizyka,

 • biochemia,
 • zdrowie publiczne,
 • patologia,
 • anatomia,
 • dydaktyka ratownictwa,
 • toksykologia,
 • farmakologia w ratownictwie,
 • medyczne zabiegi ratunkowe.

Studenci mają także możliwość nauki języka migowego, technik samoobrony, podstaw prawa i ekonomiki.

Gdzie pracuje i ile zarabia ratownik medyczny?

Ratownik medyczny może znaleźć zatrudnienie w następujących miejscach:

 • jednostki ratownicze funkcjonujące przy policji, wojsku, straży pożarnej i lotnictwie,
 • zakłady produkcyjne, które utrzymują jednostki ratunkowe,
 • placówki szkoleniowe,
 • stacje pogotowia ratunkowego,
 • oddziały ratunkowe znajdujące się w szpitalach,
 • górskie, lotnicze lub wodne pogotowia ratunkowe,
 • jednostki ratowniczo-gaśnicze,
 • obozy, kolonie oraz imprezy masowe.

Piotr Areniuk absolwent IV LO im Stanisław Staszica przekazał  wszelkie informacje związane z tym zawodem.