Świetlica Szkolna

16 MARCA DZIEŃ PANDY

Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej z zaciekawieniem wysłuchały ciekawostek o PANDZIE WIELKIEJ i już wiedzą, że pandy nie zawsze są czarno białe.

18 MARCA ŚWIATOWY DZIEŃ RECYKLINGU

Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej dowiedziały się co to znaczy recykling i do jakich kontenerów należy wrzucać odpady. Dzieci zainspirowane filmikami dotyczącymi tego co można zrobić z butelkami po napojach wykonały z takich butelek meduzy i poidełka dla ptaków. Tym sposobem puste butelki dostały drugie życie.