Mobilności

Kurs metodyczny “Critical thinking and problem solving” York 2022

W dniach 07-11.03.2022r. nauczyciele naszej szkoły pani Anna Wojtiuk oraz pani Magdalena Klimiuk wzięły udział w szkoleniu “Critical thinking and problem solving” w York w Wielkiej Brytanii. Podczas kursu nasi nauczyciele poznawali formy i sposoby kształtowania umiejętności krytycznego myślenia u uczniów.


Szkolenie metodyczne “Integrating Creativity and Innovation into Teaching” Dublin 2022

W dniach 28.03 – 02.03. 2022r. pani Monika Karmasz, pani Małgorzata Górak oraz pani Joanna Ostrowska wzięły udział w szkoleniu metodycznym “Integrating Creativity and Innovation into Teaching” w Irlandii. Kurs obejmował zaganiania zwiększenia motywacji uczniów w proces dydaktyczny poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.


Szkolenie metodyczne “New teachers for a new school: Entrepreneurship, ICT and communication”  Rzym 2021 

W dniach 14-18 czerwca 2021 pani Katarzyna Czajka i pani Katarzyna Kulicka wzięły udział w szkoleniu metodycznym New teachers for a new school: Entrepreneurship, ict and communication  ICT  w Rzymie. Kurs z zakresu TiK składał się z dwóch części. Podczas pierwszej nasze nauczycielki zapoznały się z nowymi narzędziami technologii informacyjnej, które można zastosować zarówno w pracy stacjonarnej jak i zdalnej. Druga część dotyczyła zagadnienia coachingu w edukacji. 


Kurs metodyczny „Intelligent assessment and evaluation”  Hiszpania 2021.

W sierpniu 2020r. pani Katarzyna Kulicka, pani Katarzyna Czajka oraz pani Magdalena Kwiecień uczestniczyły w kursie metodycznym “Inteligentne metody oceny i ewaluacji” organizowanym w Hiszpanii.
Kurs dotyczył oceniania i ewaluacji pracy ucznia i nauczyciela. Omówiono szczegółowo ocenianie kształtujące ( formative assessment) i sposoby na zastosowanie go w codziennej pracy nauczyciela, ocenianie podsumowujące (summative assessment), ocenianie własnej pracy (self-assessment) i pracy innych uczniów-kolegów i koleżanek (peer assessment). Praca w międzynarodowej grupie umożliwiła nam podjęcie nowych kontaktów międzynarodowych.


WIZYTA JOB SHADOWING W CHORWACJI CZERWIEC 2021

W pierwszym tygodniu czerwca 2021r. czworo nauczycieli naszej szkoły uczestniczyło w wizycie typu job shadowing w szkole partnerskiej w Rovinj w Chorwacji.
Współpraca pomiędzy naszymi szkołami trwa już od 2019 roku kiedy to wspólnie realizowaliśmy projekt “A country from the box”.
Podczas wizyty nasi nauczyciele mieli możliwość zwiedzić placówkę partnerską, wymienili się doświadczeniami z chorwackimi kolegami oraz poznali nowe rozwiązania metodyczno – organizacyjne. Nawiązane kontakty będą stanowić podstawę do realizacji kolejnych działań międzynarodowych w naszej szkole.


Szkolenie metodyczne „Project Based Learning”  Reykiavik 2021

W lipcu 2021 nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w szkoleniu “Project Based Learning” organizowanym w Reykiaviku.
Pani wicedyrektor Justyna Stępka oraz nauczycielki: pani Agata Harasimiuk i pani Sylwia Radecka doskonaliły swoje umiejętności metodyczne z zakresu pracy metodą projektu. Dzięki dużej, międzynarodowej grupie uczestników udało się nawiązać wiele kontaktów oraz zaplanować dwa międzynarodowe projekty etwinning, które będziemy realizować już od września ze szkołami z Chorwacji, Niemiec, Estonii, Węgier i Słowenii.


Kurs metodyczny “Teachers as promoters of active learning” Florencja 2019

Szkolenie “Teachers as promoters of active learning” we Florencji realizowany w dniach 04-08.11.2019r. Kurs obejmował zagadniania związane z pracą metodą projektu, założeniami klasy odwróconej oraz uzyciem aplikacji w procesie nauczania. Nasi nauczyciele p. Agata Harasimiuk, p. Sylwia Radecka oraz p. Daniel Wojtkowski zaprezentowali szkołę oraz założenia projektu „przedsiebircza wiosna” rozpoczynając współpracę z nauczycielami z Bułgarii, Włoch, Szwecji i Niemiec.