DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Radiowa wyprzedaż garażowa

“Radiowa wyprzedaż garażowa” została zorganizowana w naszej szkole w czerwcu 2022.

Uczniowie klas trzecich mieli okazję dać drugie życie nieużywanym już przez nich przedmiotom, nauczyć się przedsiębiorczości oraz matematyki w praktyce. Nad wszystkim czuwali ich starsi koledzy z klasy 5b. Część zysków zostanie przekazana na stworzenie pracowni radiowej w naszej szkole. Kolejne edycje wyprzedaży już tej jesienią

https://fb.watch/fOjKWB–3m/


PROJEKT ETWINNING “DIFFERENT”

Międzynarodowy projekt eTwinning „Different” realizowany jest w roku szkolnym 2021/22 przez klasę 5b we współpracy ze szkołami z Hiszpanii, Turcji i Rumunii.
Uczniowie pracując w grupach:
– przygotowali informacje o sobie i swojej grupie w języku angielskim
– odbyli cztery wirtualne spotkania z uczniami ze szkoły partnerskiej w Katalonii
– stworzyli projekty badające różnorodność ludzi oraz wypracowali rezultaty tych projektów (plakaty, prezentacje, filmy)
– ułożyli opowiadania/bajki w języku angielskim na temat znaczenia różnorodności na podstawie wypracowanych wniosków, – – ilustracje/filmy do naszych prac wykonają uczniowie ze szkoły partnerskiej
– zilustrowali otrzymane z Hiszpanii historie wykorzystując narzędzia cyfrowe


W ŚWIECIE ZAWODÓW

“Ile zarabia astronom?” to cykl lekcji wychowawczych realizowanych w klasie 4b w ramach projektu “Przedsiębiorcza wiosna” programu Erasmus+ w roku szkolnym 2020/2021. Działanie realizowano w sposób zdalny podczas lekcji online.
Uczniowie wspólnie opracowali kryteria wg których przygotowali prezentacje Power Point na temat interesujących ich zawodów, a następnie zaprezentowali wyniki swoich dochodzeń. Uczniowie ćwiczyli umiejętność krytycznego myślenia, wyszukiwania informacji, współpracy, tworzenia prezentacji, sztuki przemawiania, argumentowania oraz przedsiębiorczości


INNOWACJA PEDAGOGICZNA “PIESZO-ROWEROWE WĘDRÓWKI BLIŻSZE I DALSZE” 2021-2022

Innowacja ma na celu szerzenie idei zdrowego stylu życia wśród uczniów klas 7 i 8. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz kształtowanie nawyków  dbałości o zdrowie własne i innych ludzi. Ponadto uczniowie są motywowani do opisywania własnych tras pieszych i rowerowych w języku angielskim, sprawozdań i prezentacji z wspólnie spędzonego czasu, oraz przygotowywania plac plastycznych ze wspólnych wyjść. Autorami innowacji są Katarzyna Kulicka i Marzena Majchrzak.

W ramach innowacji uczniowie uczestniczą w: 

– wycieczkach pieszych i rajdach rowerowych po ziemi bialskiej

– warsztatach nordic walking

 – plenerze malarskim w udziałem naszych uczniów i lokalnych artystów – amatorów

– grach i zabawach terenowych.

W ramach innowacji pedagogicznej “Pieszo-rowerowe wędrówki bliższe i dalsze” uczniowie nie tylko jeżdżą rowerem czy chodzą na wędrówki piesze po najbliższej okolicy ale również tworzą własne opisy bądź sprawozdania z wypraw w języku angielskim. Niektórzy z nich opisują również swoje propozycje tras, na które warto się wybrać w wolnym czasie. Z prac pisemnych tworzona jest książka, której pierwsze strony można przeczytać w linku poniżej. Link do książki: https://www.storyjumper.com/book/read/122238892/61d7414d516e8


Współpraca ze szkołą ze Szwecji

W grudniu 2019 klasy Vb i VIe pod opieką p. Agaty Harasimiuk biorą udział w międzynarodowym projekcie współpracy ze szkołą Kramforsskolan w Szwecji. Uczniowie wykonali kartki świąteczne, w których zaprezentowali tradycje bożonarodzeniowe w naszym kraju. Zostały one już wysłane do szkoły partnerskiej, a my czekamy na kartki ze Szwecji. 

W styczniu 2019 przesyłka z Kramfors wreszcie nadeszła! Uczniowie z ciekawością czytali listy napisane przez ich rówieśników ze Szwecji – dowiedzieliśmy się jak u nich wyglądają Święta Bożego Narodzenia, czym się interesują, jak wygląda ich miejscowość. Szwedzi, natomiast chcieli się dowiedzieć, czy u nas jest dużo śniegu na Święta i co widzimy za oknem. Klasa 5b pod opieką p. Harasimiuk przygotowała gazetkę prezentującą listy i informację dotyczące Kramfors i Szwecji. Wymiana korespondencji będzie kontynuowana.


STARSI MŁODSZYM O FIZYCE

W pażdzierniku 2021 w ramach projektu “Dlaczego warto uczyć się fizyki” licealistki z klasy 3D IVLO: Weronika Boguszewska, Beata Tarkowska, Adrianna Miechowicz i Emilia Parchomiuk przygotowały prezentację multimedialną, którą następnie zaprezentowały uczniom klasy 7E. Projekt realizowany na lekcjach pana Daniela Wojtkowskiego miał na celu zwiększenie zainteresowania fizyką wśród uczniów szkoły podstawowej oraz stworzyć warunki do nauki metodą projektu dla uczniów liceum.

Dzięki niemu młodsi uczniowie dowiedzieli się w jakich dziedzinach życia codziennego wykorzystywana jest fizyka i w jaki sposób tłumaczy, otaczający nas świat.

W lutym 2021 w ramach kontynuacji projektu “Dlaczego warto uczyć się fizyki” uczniowie klas drugich IV LO przygotowali serię filmów prezentujących doświadczenia z różnych działów fizyki. Filmy zostały wykorzystane na lekcjach w klasach siódmych SP2.

Następnym krokiem będzie opracowanie anglojęzycznych wersji filmów i wykorzystanie ich w szkole partnerskiej z Hiszpanii.

https://fb.watch/gleSg1JAcx/


Projekt etwinning “Green Town”

Green Town to międzynarodowy projekt Etwinning, w którym udział biorą wybrane klasy od III do VII naszej szkoły we współpracy ze szkołą ze Słowenii i Turcji.

Podczas pracy projektowej uczniowie skupiają się na różnych aspektach stworzenia „zielonego miasta”, czyli miasta, które jest czyste, przyjazne mieszkańcom, takiego w którym po prostu miło się żyje.

Jednym z zadań, które uczniowie sobie wyznaczyli, było zbadanie problemu biodegradacji odpadów.

https://fb.watch/f_q7HQHOpH/

Jednym z zadań projektowych było również stworzenie eko kartrek świątecznych, które zostały wysłane do szkół partnerskich.


Praca z wykorzystaniem stacji dydaktycznych na lekcjach języka angielskiego


Projekt edukacyjny “Irlandia w szkole”

W roku szkolnym 2021/22 w celu zwiększenia międzynarodowego charakteru naszej placówki podjęliśmy współpracę Fundacją Kultury Irlandzkiej. Przez cały rok szkolny klasy 4-8 realizowały zajęcia prowadzone przez pracowników fundacji. Celem spotkań było przybliżenie uczniom kultury, historii i tradycji Irlandii.


Praca metodą projektu w klasach 4-8

  • Zajęcia rozwijające kompetencje miękkie uczniów
  • Starsi młodszym na języku angielskim
  • Lekcje z elementami grywalizacji
  • Projekt “Czy warto przeprwadzić się do…” kl 4. rok szkolny 2021/22

Projekt “Wanda Rutkiewicz”


Projekt etwinning “Our hometowns”

„Our hometowns” – projekt 7c Uczniowie klasy 7c wspólnie ze szkołą partnerską Tartu Hiie Kool z Estonii realizowali projekt, którego celem jest przedstawienie różnych aspektów życia w ich miastach rodzinnych. Pierwszym etapem projektu bylo przedstawienie swojej szkoły oraz zaprezentowanie siebie i swoich zainteresowań. Klasa 7c swoje pasje przedstawiła w formie książki online. Kolejnym etapem było przygotowanie prezentacji o miastach rodzinnych klas uczestniczących w projekcie. Prezentacje zostały umieszczone na stronie projektu oraz zaprezentowane na zajęciach z wychowawcami klas


Współpraca ze szkołą w Chorwacji

W roku szkolnym 2021/22 klasa 3b realizowała współprace z kolegami z naszej szkoły partnerskiej w Rovinji. Uczniowie poznawali wybrane zagadnienia kulturowe swoich krajów oraz wykonywali wspólne aktywności, porównując przeprowadzone działania.

  • Lekcja “Mali badacze przyrody”
  • Lekcja “Nasze tradycje”
  • Lekcja “Opowiedz nam o swoim morzu”
  • Lekcja “Morska sztuka”
  • Lekcja “Tech matma”