Obiady

Ogłoszenie odnośnie obiadów

Od 04.05.2021 w szkolnej stołówce został wprowadzony nowy system zamawiania posiłków  „ jem w szkole”. Każdy kto chce korzystać z posiłków musi zalogować się jako użytkownik w tej aplikacji.

Na podany szkole adres email otrzymasz wiadomość od jemwszkole.pl z danymi do pierwszego logowania w systemie tzn. login oraz tymczasowe hasło.

Podczas pierwszego logowania do systemu podaj hasło tymczasowe, a następnie nadaj nowe hasło do swojego konta w systemie.

Płatności za zamówione posiłki przyjmowane będą przelewem bankowym przez aplikację. Nowy system działa na zasadzie przedpłat , zaznaczają Państwo dni w które dziecko będzie korzystało z obiadów (konieczne jest zaznaczenie wszystkich dni w danym miesiącu) , następuje przekierowanie do banku a następnie dokonują Państwo płatności.  Płatności można dokonać  zwykłym przelewem stacjonarnie w banku ( system generuje druk wydruku) lub za pomocą transakcji online w systemie TPAY. Każdy z Państwa ma przypisane indywidualne konto, prosimy nie przekazywać go innym osobom.

Wpłata online umożliwia otrzymanie zamówienia przez system  już po kilku chwilach, natomiast wpłata zwykłym przelewem wydłuża ten proces do 2-3 dni roboczych. Po zarejestrowaniu ucznia w systemie , przed pierwszym wydaniem posiłku każdy uczeń otrzyma swój indywidualny breloczek umożliwiający odbiór posiłku.

Zamówienie posiłków odbywa się maksymalnie na 3 dni robocze przed końcem miesiąca a odwołanie posiłków w danym dniu maksymalnie do godz 8:00.  W sytuacji  kiedy rodzic będzie chciał zamówić posiłek po czasie ustalonym przez system prosimy o kontakt ze szkołą. Obiady będą wydawane od godz 11:30- 14:30,

Linki instruktażowe odnośnie zamawiania oraz odmawiania posiłku, które pomogą w obsłudze systemu „ Jem w szkole” zamieszczamy poniżej

  1. Link do filmu instruktażowego: https://www.youtube.com/watch?v=3tVff9VNUeU
  2. Link do filmu instruktażowego – zgłaszanie nieobecności:  https://www.youtube.com/watch?v=3tVff9VNUeU

Wprowadzony system :

– przyśpiesza realizację zadań wykonywanych przez intendentów oraz rodziców,

– zapewnia sprawny obieg informacji , ich przetwarzanie i archiwizację

– upraszcza kontrolowanie stołówki i jej budżet

– posiada mechanizm kalendarza, który umożliwia planowanie ilości przygotowywanych posiłków na poszczególne    dni eliminując  błędy – w każdym momencie można zobaczyć na jakie dni są wykupione obiady

– każde dziecko posiada swój indywidualny brelok którym identyfikuje się odbierając posiłek

– osoby które opłacą obiady proszone są o odebranie breloka z pokoju nr 10  SP 2

– uczniowie posiadający już taki brelok z poprzednich lat dalej się nim posługują nie wymieniają na nowy.

– zgłoszenie zgubienia breloka zgłasza się do pokoju 10 po zidentyfikowaniu zostanie mu wydany posiłek w danym dniu a po otrzymaniu nowego breloka  przypisany zostanie do konta nowy numer (pozwoli na eliminacje wydawania posiłków osobom nieuprawnionym)

– system automatycznie rozlicza płatność ( nie ma tu możliwości niedopłaty lub nadpłaty nie potrzebujemy już żadnych ręcznych sprawdzeń)

–  system informuje szkołę ile na każdy dzień musi przygotować posiłków na podstawie złożonych i  opłaconych zamówień, zgłoszonych nieobecności przez aplikację

– możliwość dokonywania płatności z dowolnego dla Państwa  miejsca bez konieczności przyjazdu do szkoły.