“Bądź kumplem – zrozum i szanuj” 2022-2023

„Bądź kumplem- zrozum i szanuj”

Krótkoterminowy projekt akcji K mobilność edukacji szkolnej

 Wniosek numer: 2021-2-PL01-KA122-SCH-000041986

Tytuł: Bądź kumplem – zrozum i szanuj

 Kwota: 28 938 euro

 Czas trwania: 01.05. 2022 – 21.10.2023

 Działania: jedna wizyta w szkole partnerskiej oraz udział w 6 kursach metodycznych (16 uczestników)

Cele:

·       Wzrost wiedzy uczniów na temat dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami

·       Wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji włączającej i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w szczególności zaburzeniami ze spectrum autyzmu i zaburzeniami koncentracji)

·       Wprowadzenie rozwiązań w organizacji szkoły ułatwiających funkcjonowanie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole masowej.


Aktywna przerwa