WOJEWÓDZKI KONKURS POLONISTA ROKU – GALA LAUREATÓW

Dnia 27.04.2023roku, słowami: ,,ukochaj dziatwo słowo rodzinne, skarb twój najdroższy wspaniały”, w obecności laureatów i zaproszonych gości, na czele z Prezydentem Miasta Biała Podlaska – Michałem Litwiniukiem, Naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Stanisławem Romanowskim, starszym wizytatorem Delegatury Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej – Przemysławem Głowackim oraz pracownikiem naukowym Filologii Polskiej UMCS w Lublinie – Dorotą Piekarczyk, została uroczyście podsumowana XV edycja Wojewódzkiego Konkursu ,,Polonista Roku”.

W roku szkolnym 2022/2023 do konkursu przystąpiło 299 uczniów z 20 szkół województwa lubelskiego. W etapie finałowym uczestniczyły 64 osoby. W kategorii klas III-IV wyłoniono osiemnastu laureatów, natomiast w grupie klas V-VI jedenastu. Zaszczytny tytuł ,,Polonisty Roku” w naszej szkole zdobyli: Emilia Jasińska, Hanna Sudewicz, Anna Gromisz, Tomasz Filipiuk, Kaja Miszkiniuk, Maria Olichwierowicz, Wojciech Ładziak, Wojciech Hałasa. Zwycięzcy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2. Wystąpienia zaproszonych gości, jak również zaprezentowana przez młodzież szkoły część artystyczna podkreślały najważniejsze wartości każdego narodu, jego historię, tradycję i poszanowanie mowy ojczystej, które wrażliwy humanista odnajdzie w pięknie literatury, muzyki i sztuki, bo przecież tylko ,,znając przeszłość, możemy budować przyszłość”. Merytoryczną organizacją konkursu zajęły się panie Anna Kaliszczuk, Anna Szkodzińska, Wiesława Wieliczuk. Oprawę artystyczną przedsięwzięcia współtworzyli uczniowie z klasy Vc oraz recytatorzy z klasy IIb pod kierunkiem pań: Beaty Senczyk, Agnieszki Kosińskiej, Anny Kaliszczuk. Dekorację wykonała pani Marzena Majchrzak.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji: https://www.radiobiper.info/galeria/xv-edycja-wojewodzkiego-konkursu-polonista-roku-w-bialej-podlaskiej

Zapraszamy do obejrzenia filmu: https://drive.google.com/file/d/1-MYGF8j4b6QvUgmOAsnDFGV-pLhWMohC/view?usp=sharing