Dokumenty

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej.

Informacja-CWRiUS-1