Autor: Anna Kaliszczuk

WOJEWÓDZKI KONKURS POLONISTA ROKU – GALA LAUREATÓW

Dnia 27.04.2023roku, słowami: ,,ukochaj dziatwo słowo rodzinne, skarb twój najdroższy wspaniały”, w obecności laureatów i zaproszonych gości, na czele z Prezydentem Miasta Biała Podlaska – Michałem Litwiniukiem, Naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Stanisławem Romanowskim, starszym wizytatorem Delegatury Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej – Przemysławem Głowackim oraz pracownikiem naukowym Filologii Polskiej UMCS w Lublinie – Dorotą Piekarczyk, została uroczyście podsumowana XV edycja Wojewódzkiego Konkursu ,,Polonista Roku”. W roku szkolnym…

Wojewódzki Konkurs “Polonista Roku”