NARODOWE CZYTANIE

Biblioteka szkolna.

Z okazji Narodowego Czytania uczniowie z klasy 8c przygotowali piękne czytanie ballad Adama Mickiewicza, które zaprezentowali w oddziałach przedszkolnych i klasach czwartych. Utwory poety czytane też były przez nauczycieli w innych klasach.