Wsparcie dla Ukrainy

Nasza szkoła systematycznie wspomaga uczniów uchodźców z Ukrainy. Łączna kwota zebrana na dzień dzisiejszy to 5891,98. Dotychczas wykupiono obiady 7 uczniom z Ukrainy oraz zakupiono potrzebne przybory szkolne. Dodatkowo uczniowie ci wspierani są dzięki zbiórkom rzeczowym prowadzonym na terenie szkoły.