„Wspierająca rola rodziców w wyborze drogi kształcenia”

Zapraszamy rodziców uczniów klas VII i VIII do udziału w wideokonferencji „Wspierająca rola rodziców w wyborze drogi kształcenia”, która odbędzie się 9 lutego 2022 o godzinie 17:00. Szczegółowe informacje ⬇️⬇️⬇️

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=11744