Zawód RATOWNIK MEDYCZNY

ZAWÓD RATOWNIK MEDYCZNY

         To od jego postępowania zależy życie poszkodowanych w wypadkach, ale nie wiedzieć czemu praca, którą wykonuje, nie cieszy się takim szacunkiem jak ta wykonywana przez lekarzy. Charakteryzuje go ogromny refleks, opanowanie, poczucie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. Chcesz wykonywać zawód, w którym każdego dnia będziesz mógł być bohaterem? Słyszałeś o kimś takim jak ratownik medyczny?

Kim jest ratownik medyczny i jakie są jego obowiązki?

Podstawowym obowiązkiem ratownika medycznego jest udzielanie pierwszej pomocy o charakterze ratowniczym (ocena chorego, badanie podstawowych parametrów i funkcji życiowych, wykonywanie EKG, opatrywanie ran i złamań oraz podawanie leków) w stanach bezpośredniego zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach.

Do podstawowych czynności zawodowych możemy także zaliczyć:

 • zabezpieczanie osób, które znajdują się na miejscu wypadku/katastrofy,
 • transport osób w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia do szpitali,
 • organizacja i prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.

Ratownik medyczny jest także uprawniony do organizowania ewakuacji z miejsc zagrożenia. W przypadku wystąpienia stanów nagłych ocenia stan pacjenta i może udzielać pomocy medycznej z użyciem specjalistycznego sprzętu i leków.

Jak zostać ratownikiem medycznym?

Tytuł zawodowy ratownika medycznego uzyskuje się po ukończeniu trzyletnich studiów na kierunku Ratownictwo medyczne. Po zakończeniu edukacji akademickiej konieczne jest ponadto odbycie półrocznego stażu w podmiotach uprawnionych do jego prowadzenia. Osoby, które studia na kierunku Ratownictwo Medyczne ukończą po 1 października 2015, w celu wykonywania tego zawodu, będą miały obowiązek zdania Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego.

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne cieszą się obecnie sporą popularnością wśród kandydatów – należy przygotować się zatem na dużą konkurencją zarówno przy ubieganiu się o przyjęcie na studia, jak i później na rynku pracy.

W trakcie studiów kandydat na ratownika medycznego zdobywa wiedzę z takich zagadnień jak: biofizyka,

 • biochemia,
 • zdrowie publiczne,
 • patologia,
 • anatomia,
 • dydaktyka ratownictwa,
 • toksykologia,
 • farmakologia w ratownictwie,
 • medyczne zabiegi ratunkowe.

Studenci mają także możliwość nauki języka migowego, technik samoobrony, podstaw prawa i ekonomiki.

Gdzie pracuje i ile zarabia ratownik medyczny?

Ratownik medyczny może znaleźć zatrudnienie w następujących miejscach:

 • jednostki ratownicze funkcjonujące przy policji, wojsku, straży pożarnej i lotnictwie,
 • zakłady produkcyjne, które utrzymują jednostki ratunkowe,
 • placówki szkoleniowe,
 • stacje pogotowia ratunkowego,
 • oddziały ratunkowe znajdujące się w szpitalach,
 • górskie, lotnicze lub wodne pogotowia ratunkowe,
 • jednostki ratowniczo-gaśnicze,
 • obozy, kolonie oraz imprezy masowe.

Piotr Areniuk absolwent IV LO im Stanisław Staszica przekazał  wszelkie informacje związane z tym zawodem.